Harmonogram naboru wniosków w trybie konkursowym na 2020 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Więcej informacji (źródło)

Aktualności