Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Operator Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim OGŁASZA NABÓR Nr PSFWP 1/2020 na dofinansowanie usług rozwojowych.

Dofinansowanie mogą uzyskać usługi rozwojowe wpisane do Bazy Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Usługa rozwojowa to usługa mająca na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników. 

Nabór dotyczy:

Mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorców, posiadających siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa podlaskiego oraz ich pracowników.

Możliwe poziomy dofinansowania:

  • dla pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego uczestnika projektu (pracownika, zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie naboru): do 5 000 PLN, do 80% kosztów usługi rozwojowej,
  • na osobę do 10 000 PLN,
  • na przedsiębiorstwo do 50 000 PLN.

Termin przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami:

od dnia 6 lutego 2020 r. od godz. 7.30 do wyczerpania alokacji przewidzianej w ramach naboru, jednakże nie później niż do dnia 21 lutego 2020 r. do godz. 15:30.

Zastrzega się możliwość skrócenia lub wydłużenia terminu przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami.

Więcej informacji (źródło)

 

Aktualności