Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w konkursie „Szybka ścieżka”, skierowanym do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych.

Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Alokacja konkursu to 1,2 mld PLN.

Dofinansowanie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych.

W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa i ich konsorcja (również z jednostkami naukowymi). Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

Cały konkurs został podzielony na cztery rundy, przy czym rundy I-II i III-IV mają innych adresatów.

W dwóch pierwszych rundach, trwających łącznie od 7 lutego do 3 kwietnia 2020 roku, czekamy na projekty realizowane przez duże przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja (także z udziałem MŚP i jednostek naukowych).

Z kolei w rundach III i IV, trwających od 4 kwietnia do 1 czerwca 2020 roku, dofinansowanie mogą uzyskać projekty realizowane przez przedsiębiorstwa małe i średnie, a także ich konsorcja (również z udziałem jednostek naukowych).

Po raz pierwszy podzieliliśmy alokację na poszczególne rundy: I runda – 300 mln zł, II runda – 100 mln zł, III runda – 500 mln zł, IV runda – 300 mln zł.

Więcej informacji (źródło)

Aktualności