Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że w dniach 20 stycznia – 28 luty 2020 r. prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektów: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (VI)" oraz „Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (VI)". Wnioskodawcy mogą się ubiegać o dofinansowanie do kwoty 29 500,00 zł brutto!!!

 Więcej informacji:

 

Aktualności